Hafıza

RAMSİST’nun hafıza oyunları çocukların kısa ve uzun süreli hafızalarını geliştirerek öğrenme becerisinin artmasına yardımcı olur.

Dikkat Geliştirme

RAMSİST’nun dikkat oyunları çocukların dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerilerini geliştirir.

Mantık Yürütme

Çocukların problem çözebilme, kıyaslama yapabilme, sayısal zekâ ve aritmetik düşünme gibi zihinsel becerilerini gelişitirir.

MODÜLLER

592

Uzman Eğitmen

241

Eğitim Kurumu

892

Çalışma

394

Sınav

Blog

Uzmanlarımızın rehberlik ve psikoloji hakkında bilgilendirici yazılarına ulaşabilirsiniz